TIN TỨC Chương Trình khuyến mãi SẢN PHẨM HOTLINE : 0 933.934.779 OR ZALO HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

Thị trường Kim loại thế giới ngày 27-05-2018

Thị trường Kim loại thế giới ngày 27-05-2018.


Nhôm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá

Giao ngay

2226,00

3 tháng

2240,00

Đồng (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá

Giao ngay

6798,00

3 tháng

6828,00

Kẽm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá

Giao ngay

3005,50

3 tháng

3014,00

Chì (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá

Giao ngay

2440,50

3 tháng

2450,00

Thiếc (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá

Giao ngay

20625,00