TIN TỨC Chương Trình khuyến mãi SẢN PHẨM HOTLINE : 0 933.934.779 OR ZALO HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

Thị trường Kim loại thế giới ngày 16-05-2018

Nhôm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá

Giao ngay

2285,00

3 tháng

2295,00

Dec 19

2250,00

Dec 20

2225,00

Dec 21

2190,00

Đồng (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá

Giao ngay

6826,00

3 tháng

6860,00

Dec 19

6980,00

Dec 20

7000,00

Dec 21

7005,00

Kẽm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá

Giao ngay

3020,00

3 tháng

3044,00

Dec 19

3003,00

Dec 20

2923,00

Dec 21

2823,00

Chì (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá

Giao ngay

2379,00

3 tháng

2391,00

Dec 19

2392,00

Dec 20

2367,00

Dec 21

2367,00

Thiếc (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá

Giao ngay

21000,00

3 tháng

20925,00

15 tháng

20555,00