TIN TỨC Chương Trình khuyến mãi SẢN PHẨM HOTLINE : 0 933.934.779 OR ZALO HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

Thị trường Kim loại thế giới ngày 22-05-2018

Thị trường Kim loại thế giới ngày 22-05-2018


Nhôm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá

Giao ngay

2296,50

3 tháng

2293,00

Đồng (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá

Giao ngay

6783,00

3 tháng

6816,00

Kẽm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá

Giao ngay

3080,00

3 tháng

3083,50

Chì (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá

Giao ngay

2330,00

3 tháng

2350,00

Thiếc (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá

Giao ngay

20650,00

3 tháng

20575,00