TIN TỨC Chương Trình khuyến mãi SẢN PHẨM HOTLINE : 0 933.934.779 OR ZALO HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

Thị trường kim loại thê giới 09-08-2018

Thị trường kim loại thế giới 09-06-2018

Nhôm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá Bán

Giá chào

Giao ngay

2317,00

2317,50

3 tháng

2322,50

2323,00

Đồng (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá bán

Giá chào

Giao ngay

7146,00

7147,00

3 tháng

7152,00

7153,00

Kẽm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá bán

Giá chào

Giao ngay

3204,50

3205,00

3 tháng

3185,50

3186,00

Nickel (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá bán

Giá chào

Giao ngay

15630,00

15640,00

3 tháng

15690,00

15700,00

Chì (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá bán

Giá chào

Giao ngay

2510,00

2510,50

3 tháng

2516,00

2517,00

Thiếc (USD/tấn)

Kỳ hạn

 

Giá bán

Giá chào

Giao ngay

20800,00

20825,00

3 tháng

20700,00

20725,00