TIN TỨC Chương Trình khuyến mãi SẢN PHẨM HOTLINE : 0 933.934.779 OR ZALO HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

Thị trường Kim loại thế giới ngày 18-05-2018

Thị trường Kim loại thế giới ngày 18-05-2018

nhôm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giao ngay

2319,00

3 tháng

2312,00

Đồng (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá

Giao ngay

6773,00

3 tháng

6807,00

Kẽm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá

Giao ngay

3053,00

3 tháng

3061,00

Chì (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá

Giao ngay

2320,00

3 tháng

2333,00

Thiếc (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá

Giao ngay

20890,00

3 tháng

20775,00